100/4 ม.1, ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, 20230

Tel: 038 347 465-6 Moblie: 081-9400548

Fax: 038 347 467-8 Email : cho-siri@hotmail.com